Общо 64 429 000 лева ще получат свиневъдите и птицевъдите по схемите за хуманно отношение през 2023 г., съобщи Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ). Одобреният финансов ресурс за свинете е 36 717 000 лева, а за птиците – 27 712 000 лева.
Помощта по двете схеми се предоставя на стопанство за покриване на допълнителни разходи или пропуснати доходи, свързани с изпълнение на доброволни ангажименти за хуманно отношение към животните, поети за най-малко 5 години.
Съобразно постигната договореност с бранша по отношение на обслужването на предоставените от ДФЗ кредити през 2008-2010 г., погасяване на част от дължимите суми в размер на 20 процента от размера на задължението ще бъде извършено чрез прихващане от предоставеното подпомагане по схемите за хуманно отношение.
От фонда припомнят, че през 2022 г. са изплатени 58 038 462 лева за хуманно отношение към свинете, а птицевъдите са подпомогнати с 36 809 108 лева.
Предстои Министерството на земеделието и Държавен фонд "Земеделие" да изготвят указания за прилагане на схемите.