Организацията по прехрана и земеделие на Обединените нации (ФАО) съобщи, че е финализирала най-новата актуализация на набор от инструменти, който има за цел да революционизира малките и средните селски предприемачи. "Руралинвест" ("Руралинвест") – методологията, разработена от Инвестиционния център на ФАО, предлага на своите потребители път от теорията към практиката, за да помогне на предприемачите да създадат устойчиви и финансово изгодни бизнес планове.
Според организацията, при липсата на ясни и ефективни бизнес модели, фермерите и предприемачите в селските райони намират за предизвикателство да убедят финансовите институции и банките да инвестират, също като се има предвид, че селското стопанство често се смята за рискова инвестиция и неговата рентабилност е трудна за измерване. Над 80 процента от храната в света се произвежда от семейно земеделие, но по-малко от 10 процента от дребните стопани имат достъп до финансиране.
Идеята в основата на "Руралинвест" е да накара малките и средните предприемачи да процъфтяват, като им даде възможност чрез специално обучени посредници (тоест потребители на платформи) да превърнат своите бизнес идеи и визия в конкретни планове, които могат да привлекат инвеститори.
Въз основа на десетилетия опит на екипа на ФАО в областта на инвестициите в селските райони, методологията и нейният софтуер непрекъснато се усъвършенстват, давайки впечатляващи резултати. През последните пет години "Руралинвест" подкрепи растежа на повече от 1000 агробизнеса в повече от 15 страни, катализирайки приблизително 34 милиона долара инвестиции до момента и подкрепяйки ново поколение селски предприятия по целия свят.
Най-новата версия на софтуера предлага удобен за потребителя, многоезичен интерфейс, комбиниран с практическа поддръжка, отварящ се за по-широк кръг потребители.
Как работи
Безплатният инструментариум се поддържа от съвсем нов софтуер, наречен RIV20, достъпен чрез уебсайта на "Руралинвест", наскоро актуализиран чрез тясно сътрудничество с отдела за цифровизация и информационни технологии на ФАО, който позволява на потребителите да разработват професионални и качествени бизнес планове. Полевият техник разбира каква е визията на фермера, научава как и кои данни трябва да бъдат събрани и ги въвежда в софтуера, който автоматично систематизира информацията и оживява ясни и визуално ефективни бизнес планове. Подходът е отдолу нагоре, с непрекъсната комуникация между потребителя на "Руралинвест" и фермера, които си взаимодействат и обменят идеи в групови сесии, използвайки "Руралинвест" бизнес план, с цел добавяне на стойност и съдържание към визията на предприемача.
Кой може да използва "Руралинвест"
Инструментариумът е предназначен главно за техници на терен, консултанти за разширение и консултанти по разработване на бизнес планове. Програмата също така си партнира с национални институции – университети или центрове за предприемачество – които могат да обучат професионалисти за използването на "Руралинвест" чрез поредица от безплатни курсове за електронно обучение и обучения лице в лице, както и с национални финансови институции, като банки, които могат да използват "Руралинвест" като инструмент за разработване и оценка на бизнес планове.