Повече забавени трудови възнаграждения са изплатили работодателите във Врачанско след намесата на служители от Дирекция „Инспекция по труда“ Враца, сочи отчетът на дирекцията за февруари. Фирмите са изплатили общо 138 000 лв. забавени заплати за отчетния период, срещу 15 400 лв. през първия месец на годината.
От дирекцията отчитат още, че броят на нарушенията, установени при проверка във фирми и предприятия на територията на областта, се запазва. През януари и февруари инспекторите са установили по 608 нарушения на трудовото законодателство на месец. През февруари е констатирано увеличение на броя на неизпълнените предписания – пет, срещу едно неизпълнено през януари. За миналия месец са проверени 107 предприятия от различни отрасли на икономиката. За откритите нарушения инспекторите по труда са издали 686 задължителни за изпълнение предписания, а наказателните постановления са 18, за обща сума от 30 800 лв.
Акцент в работата на инспекторите продължава да бъдат секторите „Строителство“ и „Селско стопанство“, които са идентифицирани като рискови както по отношение изпълнението на трудовите правоотношения, така и по отношение безопасността на труда, коментират от Дирекция “Инспекция по труда“ Враца.