Възрастни и хора с увреждания в община Исперих получават здравни и социални услуги в дома по проект "Грижа в дома“.  С него община Исперих оказва подкрепа на най-уязвимите групи от населението като надггражда реализираните дейности и постигнатите резултати по проектите „Патронажна грижа+ в община Исперих” и „Патронажни грижи за независим и достоен живот”. Дейностите по проекта бяха представени на пресконференция от заместник-кмета Аксел Кючюк и ръководителя на проекта Нуртен Мехмед.
Кючюк посочи, че проектът се финансира от Европейския социален фонд чрез Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027. Одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 679 627,62 лева, а продължителността на дейностите е до първи февруари 2024 година. Основната цел на проекта „Грижа в дома в община Исперих“ е да се осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа на територията на общината. С изпълнението му ще бъдат разширени възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, включително и в контекста на пандемични ситуации, посочи заместник-кметът.
Той добави, че чрез изпълнение на дейностите по проекта се цели да се достигне до най-уязвимите групи от населението, които ще получат навременна и професионална подкрепа в зависимост от техните индивидуални потребности. Богат спектър от услуги в домашна среда по проекта „Грижа в дома“ ще ползват над 126 възрастни в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания от общината. „Нашият проект е с показател 126 потребители, но както досега се случва с проектите за патронажна грижа винаги потребителите са повече от дадения показател, защото броят на нуждаещите се от тези услуги е много голям“, каза Аксел Кючюк. 
Като част от дейностите мобилни екипи от домашни помощници и медицински специалисти ще предоставят на потребителите здравно-социални услуги и психологическа подкрепа. Домашните помощници ще съдействат на нуждаещите се при доставка на храни и продукти от първа необходимост, за закупуване на лекарства, заплащане на битовите сметки, и за неотложни административни услуги със средства на потребителите. Периодично потребителите ще получават и информация за профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации със специалисти при необходимост. 
За изпълнение на дейностите са назначени 45 души - домашни помощници и медицински сестри. Всички потребители ще могат да се възползват и от дейността на психолога, назначен по проекта, добави ръководителят му Нуртен Мехмед. 
Зам.-кметът Аксел Кючюк изрази надежда проектът да има продължение и устойчивост. „Убедени сме, че както досега ще помогнем на възрастните хора и тези с увреждания“, каза той.
Работата не ми тежи, възрастните хора имат нужда от нас, затова им помагам и обгрижвам с радост, сподели домашният помощник Вяра Стоянова, която помага на двама самотноживеещи възрастни. Тя изрази надежда хората да са доволни от грижите, които се полагат за тях.