Мобилният събирателен пункт за опасни отпадъци ще бъде на територията на Перник на 5 април, съобщиха от общината.
Той ще работи от 10:00 до 13:00 часа на ул. "Физкултурна" в центъра на града - паркинга до музея, и от 13:00 до 16:00 ч. в кв. "Изток" на улица "Благой Гeбрев" пред кметството.
Домакинските отпадъци, които перничани ще могат да изхвърлят, са: живак и живаксъдържащи уреди, лекарства с изтекъл срок на годност, фармацевтични продукти, мастила и замърсени опаковки, домакински препарати и химикали, лакове и бояджийски материали и др. 
Със сключването на договора с предмет на действие "Организиране на мобилни събирателни пунктове за приемане за последващо третиране на опасни битови отпадъци в две кампании" община Перник стана част от функциониращата от 2014 г. Национална система за разделно събиране и третиране на опасни отпадъци от домакинствата. 
С предаването на опасните отпадъци в мобилния пункт ще се ограничи попадането им в общите битови отпадъци и замърсяването на околната среда, припомнят от общината. 
Втората част от кампанията ще се проведе на 12 септември.