Числата от 22-и тираж на Тото 2:

6 от 49

I теглене: 43, 26, 14, 35, 41, 12.

II теглене: 9, 12, 13, 46, 7, 15.

---------------------

6 от 42

I теглене: 14, 22, 32, 1, 35, 8.

---------------------

5 от 35

I теглене: 30, 3, 5, 31, 19.

II теглене: 2, 25, 12, 18, 29.

---------------------

Тото Джокер

Печеливши позиции: 7, 1, 3.

Печеливши цифри: 0, 7, 4.