Представяна като водещия регион в цялата страна, италианската област Ломбардия всъщност изостава с иновациите и научноизследователската дейност. 
Ломбардия е италианският регион, който произвежда над една пета от националното богатство, инвестира, създава работни места. "Двигателят" на италианската икономика - или поне това е образът, с който регионът иска да се представи и той прозира в съобщенията на предприемаческите организации, в речите на местните ръководители и предизборните послания преди провелите се неотдавна местни избори. Регионалното подразделение на работодателската организация "Конфиндустрия" (Confindustria) я определя като "модерна и международна икономика на знанието".
Наистина ли е така?, пита италианското издание "Интернационале". Всичко зависи от сравнението. Ломбардия със сигурност е най-активният икономически регион в Италия. "Това е водещият производствен регион в Италия и третият по големина в Европа, осигурявайки над една четвърт от износа и регистрира една трета от издадените италиански патенти", се посочва в документа на "Конфиндустрия" (Confindustria).
Брутният вътрешен продукт (БВП), който е разделен на броя на жителите, също дава индикация в тази насока. Средната национална стойност е 30 000 евро годишно, докато в Ломбардия е 36 000 евро годишно (през 2019 година). В тази италианска област е съсредоточена една пета от компаниите в сектора на производството и след спад по време на пандемията оборотът им е започнал да нараства, а безработицата е по-умерена, отколкото в други части на страната.
Регионът продължава да има динамичен образ: огромният район, който се простира от столицата на Ломбардия до Брианца и Бергамо на североизток и Варезе и Галарате на северозапад, е препълнен със складове, малки и средни фабрики, логистични компании.
Опорният пункт остават производителите, от обзавеждане до електродомакински уреди,  както и малките високотехнологични компании.
Много от компаниите са част от международна верига за доставки - като производителите на компоненти за автомобилната индустрия, които изнасят в Германия, аерокосмическите компании около Варезе, производителите на военно оборудване, високотехнологичните и логистични компании.
Сравнението с Европа
При по-внимателно вглеждане обаче ситуацията не изглежда толкова бляскаво. "Реалността е, че в Ломбардия е налице видимо забавяне спрямо европейския контекст", заяви Паоло Маранцано, изследовател по икономическа статистика в Миланския университет "Бикока". "От поне 30 години се възхвалява превъзходството на Ломбардия. Подобни твърдения обаче са все по-малко оправдани", коментира той.
"Има много риторика в говоренето за двигателя на Италия", твърди и икономистът Роберто Романо. "Разбира се, това е италианският регион, който може да генерира най-големи приходи, което  е плод на историческата поляризация на националната икономика".
За демография и икономическа структура обаче трябва да се прави паралел с европейски промишлени региони. С почти 10 милиона жители (от които 6 милиона на възраст между 15 и 64 години или трудова възраст), Ломбардия е по-населена от Дания и Ирландия и е малко по-малка от Белгия. 
Всъщност тя се нарежда на трето място по доход на човек от населението след Бавария и Баден-Вюртемберг и е третата по добавена промишлена стойност (тук на първо място се нарежда Южна Ирландия).
Ломбардия губи терен при сравнението с други европейски региони, предупреждават Паоло Маранцано и Роберто Романо в проучване, публикувано неотдавна на сайта на "Радио пополаре".
Италианската област е забавила растежа си, особено след кризата с високорисковите ипотечни кредити и държавния дълг. Ако се измери увеличението на БВП между 2008 и 2020 г. разликата с важните европейски региони е нараснала, а тази с останалата част на Италия е намаляла (БВП на Ломбардия се е увеличил с 1,5 на сто по-малко на годишна основа  в сравнение  с Германия и се е повишил с едва 0,5 на сто спрямо останалата част на Италия). "Испания отчита по-голям растеж, въпреки че е стартирала от по-слабо  равнище", отбелязва Маранцано.
Ломбардия е изостанала преди всичко с инвестициите, научно-изследователската и развойна дейност, именно това, заради което би трябвало да е двигател. "Инвестициите са признак за доверие в бъдещето, тъй като компаниите ги правят, ако  мислят, че ще имат печалба", обяснява Маранцано. Той допълва, че замразените инвестиции са признак за несигурност.
И не само това: инвестициите с иновативно съдържание са много малка част. Те се наричат "технологична иновативност", но в Ломбардия делът им е 7,6 на сто от общите инвестиции, което е едва половината от регистрираните инвестиции в Германия (14,8 на сто) и по-малко, отколкото във Франция.
Това означава, че компаниите правят необходимите разходи за подмяна на машини и поддръжка на производствените мощности, но не и за иновации и посрещане на ново търсене, твърди Роберто Романо. Много малко компании продължават да правят проучвания, например тези от аерокосмическия сектор. Като цяло Ломбардия харчи за "научно-изследователска дейност и проучвания" едва 1,4 на сто от своя БВП: половината от това, което отделя Баден-Вюртемберг и по-малко от Франция. Вследствие на това дори динамиката на "добавената стойност" от произведеното от икономиката на Ломбардия изостава в сравнение с европейските примери. Дори "Конфиндустрия" признава известно забавяне  в научноизследователската дейност. Ломбардия е всичко друго , но не и икономика на знанието, отчита италианското издание.
Измамен облик
Не бива да се забравя и че в самата Ломбардия "има огромна пропаст между Милано и останалата част", отбелязва Клаудио Медзандзаника, икономист и предприемач. По отношение на растежа, доходите на човек от населението и нови работни места има огромно несъответствие между столицата и региона.
"Промишленото производство е в провинциите, докато в Милано е съсредоточена така наречената "работа на знанието" - от счетоводни до маркетингови компании, проучвания на пазара, научноизследователска дейност, дизайн. Освен разбира се финансите и всичко, което се върти около тях. Свидетелство  за това са недвижимите имоти и рязко повишилите с наеми. "Тук двигателят са финансите и доходите от наеми", допълва той.
Заетостта в Ломбардия остава по-висока от средната за Италия, но и тук видимото подвежда. Пазарът на труда е останал стабилен през последните 20 години, тоест новите работни компенсират само загубените. Търсенето на висококвалифицирани служители нараства, а много компании се оплакват, че не успяват да намерят квалифицираните служители, от които се нуждаят. Има обаче една особеност - само една пета от новите договори са безсрочни, а в 80 на сто от случаите обаче става дума за временни позиции с все по-малка продължителност, които се заемат от по-неквалифициран персонал, подчертава Роберто Романо. Същевременно броят на хората, които имат работа или си търсят (тоест активното население)  не се различава от останалата част на страната.
Единствената разлика е, че докато заетостта при мъжете остава стабилна, при жените има растеж.
От около 20 години ръководителите на Ломбардия залагат само на големи проекти - от ЕКСПОТО до предстоящата зимна олимпиада, които носят солидни постъпления, заключават Романо и Маранцано. Според тях обаче липсват идеи за подкрепа на производствения преход, проучванията и иновациите, което противоречи на твърдението за двигател на италианската икономика.