Най-важното е създаването на работни места и борбата с безработицата. Това каза на пресконференция в Боровец председателят на БСП Сергей Станишев.

„Социалната политика е от особено значение, тя е изведена във водещ приоритет в програмата на правителството. Още в първите месеци се постигна социално размразяване. Предстои изплащането на великденски добавки за пенсионерите”, уточни Станишев.

„25 000 души досега са започнали работа на пазара. Има програми, които бяха финансирани по оперативна програма, на които изтичат срокове. Важно е да се потърся заместващи механизми, така че да не се окажат много българи на улицата. Една от тези програми е „Сигурност” – тя съвместно между МВР и Министерство на труда и социалната политика”, посочи той.

„Планират се редица важни програми. Общо през април се очаква разкриването на над 13 000 работни места по програмите за заетост. Ще се търсят допълнителни възможности. Една от тях е „Младежката гаранция”, добави Сергей Станишев.

Във връзка с провеждането на семинара в Боровец Станишев заяви: „Трябваше да структурираме по-добре законодателните инициативи, да уточним по-ефективни механизми за взаимодействие, да обсъдим ключови политики.

Разбрахме се през няколко месеца да има такива семинари, защото винаги се натрупват въпроси и политики, които трябва да бъдат дискутирани и да се вземат решения; да има ежемесечни срещи между министрите, председателите на комисии в парламента или зам.-председатели и председателите на секторните управленски съвети в БСП”.