Кръгла маса на тема "Развитието на електроенергийните мрежи - европейски и национални тенденции и проблеми" ще се проведе днес в Гранд Хотел София от 9:30 до 13:30 часа, съобщиха организаторите от Института за енергиен мениджмънт.
Основната цел на дискусиите е да се представят актуални виждания за фактическото състояние на електроенергийните мрежи, включително и от гледна точка на измененията в европейската и националната нормативна и регулаторна рамка.
Сред говорителите се очаква да бъдат Кристиан Руби, генерален секретар на "Евроелектрик"; Костис Стамболис, директор на Института за енергетика в Югоизточна Европа; доц. д-р Атанас Георгиев, декан на Стопанския факултет, Софийски университет "Св. Климент Охридски", както и представители на операторите на електроразпределителни мрежи. За участие в кръглата маса са поканени представители на държавни институции, на дипломатическия корпус, търговски дружества, бизнес асоциации, експерти и др.
В рамките на събитието ще бъдат представени последни данни за добри практики и в други държави членки на Европейския съюз, както и за възникнали проблеми особено през призмата на присъединяване на възобновяеми енергийни мощности. Темата ще бъде разгледана и в контекста на развитието на регионалния електроенергиен пазар.
В контекста на националните измерения на въпроса за развитието на мрежите ще бъде направен и критичен преглед на Плана за възстановяване и устойчивост и Интегрирания план за енергетика и климат.
На база на дискусиите ще бъдат подготвени конкретни предложения относно актуализацията на тези рамки, които ще бъдат съответно представени на държавните институции, допълват от Института за енергиен мениджмънт.