Договор за сътрудничество в областта на устойчивото развитие на стойностните кафе вериги бе подписан вчера в камбоджанската провинция Мондолкири с цел подобряване на качеството и разширяване на отглеждането на кафе в съответствие с търсенето на пазара и целта за повишаване на производителността.
Договорът бе подписан от министъра на земеделието, горското стопанство и риболова Дитх Тина, представители на "Кофи Ко"- местен доставчик на кафе на зърна, Нидерландската организация за развитие Ес Ен Ве и Нидерландския фонд за климат и развитие. Сътрудничеството има за цел да популяризира и развива кафе културите, както и да обучи повече земеделци да отглеждат кафе в съответствие с международните стандарти. 
Дитх Тина изрази подкрепата си за компанията и организациите, които са инициирали отглеждането на кафе в съответствие с екологичните стандарти и с принос за смекчаване на ефекта на климатичните промени. 
"Надявам се, че това сътрудничество, както и камбоджанското кафе, отглеждано в провинция Мондолкири, да надхвърлят рамките на местния пазар, като в бъдеще навлязат на международния пазар", подчерта министърът.
Данните на министерството на земеделието, горското стопанство и риболова показват, че през 2021 г. Камбоджа е произвела общо 675 тона кафе на зърна, което представлява спад от 28 процента спрямо отчетените през предходната година 940 тона.
(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и АКП.)