Общинската администрация в Габрово е заявила участие в проекта „Визия 2045“, финансиран от Европейската инициатива за климата на германското министерство на околната среда. За Габрово са предложени училищата „Иван Вазов“, „Ран Босилек“, „Неофит Рилски“ и Професионалната математическа гимназия „Акад. Иван Гюзелев“,  съобщи за БТА Миглена Въгленова, експерт „Протокол и връзки с обществеността“ в Община Габрово. 
„Проектът се изпълнява от международен консорциум с партньори от Германия, Полша, Словения и България в лицето на Националния доверителен екофонд (НДЕФ). В програмата ще бъдат включени ученици от пети до дванадесети клас. Идеята е в училищата да се въведе иновативен модел, който ще ги подпомогне да постигнат климатична неутралност. Учебните заведения са сериозен източник на въглероден диоксид, тъй като са големи потребители на енергия“, отбеляза Въгленова. 
В случай че бъдат одобрени, училищата ще получат измервателни уреди, с които ще наблюдават състоянието на въздуха и потреблението на енергия. С оборудването ще може да се преглеждат емисиите на парникови газове и да се изчислява въглеродният отпечатък. Това ще помогне за оценка на състоянието на училищните сгради. Предвидено е учениците да участват в обучения и семинари, а учителите да обменят опит в Германия, чрез което да създадат свои планове за действие, казаха в заключение от Община Габрово.
На конкурсен принцип на национално ниво ще бъдат избрани две общини с по две училища за участие в проекта. Кандидатурите се оценяват по критерии като изпълнени екопроекти, приложени енергийни мерки, както и налични планове за климата и енергията. Дейностите ще се реализират до месец април 2025 г.
Проект „Визия 2045 - Училищата като двигатели към климатична неутралност в градовете“ - има за цел да обедини усилията на училища и общински администрации за привличане на всички заинтересовани страни (доставчици на услуги и енергия, публични администрации, търговци, медии и др.) за създаване и експериментално прилагане на иновативен модел за постигане на климатична неутралност на местно ниво.
Интересна и полезна информация за политиките на сближаване на ЕС може да намерите в специалната страница на БТА "Европа в България: Общо бъдеще".