Нов социален проект „Бъдеще за всяко дете“ ще оказва подкрепа на деца и родители в община Тунджа. Планира се да бъдат обхванати 300 деца и младежи до 18-годишна възраст, съобщи пред журналисти кметът Георги Георгиев.
Социалните услуги ще включват семейно консултиране и подкрепа за формиране на родителски умения. Ще бъде подпомогнат достъпът до здравни грижи и ранната интервенция за деца с увреждания и затруднения в развитието.
Проектът предвижда социалните услуги да се изпълняват в продължение на една година във всички 44 села на общината. Целта е така да бъдат приложени и надградени услугите за ранна детска грижа, поясни кметът на община Тунджа.
Очаква се за целта да бъде одобрено европейско финансиране за близо 400 хиляди лева по новата програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2021 – 2027 година.