Конфликтът в Украйна показа значението и ролята на добре подготвени, мотивирани, окомплектовани, ресурсно осигурени формирования, които да са в състояние да реагират още от началото на кризата. Това каза началникът на отбраната адм. Емил Ефтимов в началото на годишната конференцията на тема: „Предизвикателствата на текущата среда за сигурност и процесите в НАТО към готовността и развитието на способности на Въоръжените сили“.
По думите му в отговор на драстичните промени на средата за сигурност, свързани най-вече с военната инвазия на Руската Федерация в Украйна, НАТО предприе редица мерки и дейности за повишаване на колективния възпиращ и отбранителен потенциал, за да гарантира запазването на стратегическото си предимство и развитието на адекватни способности за противодействие на заплахите и за сигурността на страните членки. 
Относно гарантирането на колективната сигурност адм. Ефтимов обясни, че тя се базира върху устойчива бойно ефективна и всестранно осигурена конструкция от сили на НАТО, съюзни и национални. Заради този подход са заложени повишени изисквания към националните сили за отбрана по отношение на готовност за използване, оперативна съвместимост, ниво на подготовка и централно осигуряване, посочи той.