Техника за сметосъбиране и допълнителни съдове за битови отпадъци е закупила през 2022 година община Ружинци. Това съобщи за БТА кметът на общината Александър Александров. „И през миналата година сметосъбирането и сметоизвозването, както и почистването на териториите за обществено ползване се извършваше с техниката и ресурсите на Общината“, посочи той. 
С цел оптимизиране на системата по сметосъбиране са закупени 110 броя пластмасови контейнери тип „Бобър” на стойност малко над 33 хиляди лева, обясни кметът. Александров допълни, че също така през 2022 година е придобит специализиран автомобил за сметосъбиране, както и автомобил, приспособен за събиране на листа, пясък, пръст и други замърсители по парковите алеи и уличните платна. Новата техника включва още храсторези, бензинови резачки и самоходна косачка-мулчер, допълни кметът на Ружинци. Общо вложените за закупуване на изброеното средства възлизат на над 120 000 лева. 
През миналата година Община Ружинци е извозила 520 тона отпадъци до Регионалното депо. „На територията на нашата община има въведена система за разделно събиране на отпадъци, която включва девет точки с разположени цветни контейнери: сини контейнери – за събиране на хартиени и картонени опаковки; жълти контейнери – за пластмасови и метални опаковки и зелени контейнери – за стъклени отпадъци“, посочи Александров. Той отбеляза, че и през 2022 г. е проблем е било образуването на нерегламентирани сметища, за които Община Ружинци търпи санкции от Регионалната инспекция за околната среда и водите в Монтана.
Кметът на Ружинци посочи, че е необходимо да бъде закупен още един сметосъбиращ автомобил. Дали това ще се случи през настоящата година, зависи от реализираните от Общината собствени приходи, отбеляза Александър Александров.