Топлинните условия от началото на годината се характеризират с преход от изключително топли към по-нормални зимни условия в повечето селскостопански региони, но без ясно изразени застудявания, според февруарското издание на бюлетина JRC MARS - Мониторинг на културите в Европа, публикуван от Европейската комисия.
В резултат на това зимните култури са възобновили натрупването на толерантност към замръзване и не се очаква да са настъпили щети от замръзване освен докладваните в януарското издание на бюлетина.
Според текущата прогноза за времето рискът от щети от замръзване през следващите дни остава много нисък, дори в Северна, Южна-Централна и Източна Европа, където температурният излишък е бил по-устойчив.
Сухото време създава тревоги в южните райони
Няколко региона са изпитали (а някои са продължили да изпитват) отчетлив дефицит на валежи. Това е от особено значение за Южна и Централна Испания, Северна Италия, Западна Турция и региона на Магребa. По-сухи от обичайните условия с аномалии на валежите се наблюдават също в най-югоизточната част на България.
В Испания, Италия и Турция основното безпокойство за посевите е продължаващото ниско ниво на вода, съхранявана в резервоари и снежни покривки (особено в Северна Италия). Тази вода ще е необходима за напояване през пролетта и лятото, тъй като търсенето на вода за културите се увеличава.
Подробно обсъждане на ситуацията със сушата в Магребa и очакваните въздействия върху добивите на зърнени култури е предоставено в бюлетина JRC MARS за Северна Африка.
Температури над средните са се задържали през по-голямата част от разглеждания период в Унгария, Румъния, България и Западна Украйна, което би довело до загуба на устойчивост на замръзване при зимните култури. Въпреки това устойчивостта на замръзване в тези региони се възстановява предимно през по-студената от обичайното първа половина на февруари.
Не се очакват отрицателни въздействия от излишните валежи в южните централни райони
Излишък от валежи се наблюдава в части от Словакия, Унгария и Хърватия, както и в централна Румъния, но се прогнозират по-сухи от обичайните условия за следващите дни в тези региони и въздействието върху реколтата не се разглежда като повод за безпокойство към момента.