Проект на решение за определяне на възложител за проектиране и изграждане на нов граничен контролно-пропусквателен пункт Струмяни - Берово между общините Струмяни, област Благоевград и Берово, Източен район на планиране, Република Северна Македония, предстои да разгледа на утрешното си заседание от 10:00 ч. Министерският съвет, съобщават от правителствената пресслужба.
Кабинетът предстои да обсъди проект на Закон за представителните искове за защита на колективните интереси на потребителите. 
Служебните министри предстои да обсъдят промени в Закона за държавните резерви и военовременни запаси, както и в Закона за екстрадицията и европейската заповед за арест. 
В дневния ред на утрешното правителствено заседание са още проекти на закони за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие, а също и на Закона за чистотата на атмосферния въздух.