Екип на "ТехноЛогика" представи пред няколко ключови институции на Европейския съюз възможностите и приложението на сателитното наблюдение и изкуствения интелект във важни политики на Съюза като зеления преход и декарбонизацията. Посещението препотвърди значимостта от партньорството между ЕС и реалната икономика, без което е немислимо постигането на амбициозните климатични цели, съобщиха от компанията.
Търговският директор Йордан Драганчев и Васил Василев, експерт по дистанционни изследвания в "ТехноЛогика", се срещнаха със служители на отдела по прилагането на общата селскостопанска политика в Генерална дирекция "Земеделие и развитие на селските райони" (DG AGRI) на Европейската комисия. Оказа се, че благодарение на разработените и внедрени от компанията дистанционни методи и change detection алгоритми за контрол на обработваемите площи, България е сред лидерите в Европейския съюз по прилагането на сателитното наблюдение при схемите за субсидиране на площ, което измества остарялото вече използване на ортофото карти и провеждането на проверки на място.
"ТехноЛогика" е член на първия в България цифров европейски иновационен хъб АгроХъб.БГ, създаден съгласно Стратегията на ЕС за цифровизиране на европейската промишленост. Целта му е да подпомага агробизнеса в подобряването на неговите устойчивост и конкурентоспособност чрез използването на цифрови технологии. Агрохъбът изпълнява проект за прецизно земеделие, в който приносът на "ТехноЛогика" е в използването на сателитните изображения за мониторинг на редица процеси като напояването, борбата с вредителите и обработването на почвата.
"Екипът ни използва данни от сателитите "Сентинъл" (Sentinel) по програмата "Коперник" на ЕС, както и е партньор на "Еърбъс" (Airbus) и има достъп до най-новото поколение сателитни системи с 30 сантиметра разделителна способност, чиито данни се обновяват два пъти дневно и са много по-надеждни от тези, заснемани от самолет", заявиха от "ТехноЛогика".
Софтуерната компания има дългогодишен опит в агросектора, като е разработила и поддържа Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), благодарение на която се осъществяват плащанията по схемите за помощ за площ и за животни.
По време на посещението си в Брюксел екипът на "ТехноЛогика" разговаря и с ръководството на програмата "Коперник" за наблюдение на земната повърхност от Космоса, част от Генерална дирекция "Отбранителна промишленост и Космос" (DEFIS) на Европейската комисия. "Това е безпрецедентна среща между представители на бизнеса и на органа, прилагащ европейските политики по използване на сателитните изображения за наблюдение на атмосферата, водните запаси, земеделските площи и критичната инфраструктура", коментираха от компанията.
Ползващите всекидневно данни от сателитите на "Коперник" разказаха по време на срещата за ползите от дистанционното наблюдение в различни сектори на икономиката, което съответства и на целите на европейската програма. По думите на "ТехноЛогика", разработките им за приложението на сателитите в енергетиката и по-специално в поддръжката на енергийната инфраструктура са предизвикали голям интерес, тъй като те подпомагат изцяло усилията по прехода към зелена енергия и декарбонизация. 
В резултат Европейската комисия покани компанията да стане техен партньор в организирането на конференция за ползите на "Коперник" в енергетиката, която ще се проведе на 17 март в Брюксел. Там специалистите на "ТехноЛогика" ще имат възможност да споделят опита си, който може да бъде използван за постигане на конкретни резултати в политиките по възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност и намаляване на въглеродния отпечатък. 
По покана на евродепутата Ева Майдел (ЕНП-ГЕРБ) Йордан Драганчев и Васил Василев участваха в дискусия за зеления и цифровия преход, организирана съвместно от неправителствената организация "Лисабонски съвет" и Amazon Web Services, на която разказаха за приложението на изкуствения интелект в контекста на зелените инициативи. На събитието говориха още представители на Европейската комисия, Европейския парламент и Програмата на ООН за околна среда. 
Според компанията аудиторията от близо 150 души от различни обществени и бизнес организации е била впечатлена от опита на "ТехноЛогика" в използването на изкуствен интелект и сателитни изображения с цел мониторинг на водните обеми в язовирите, прогнозиране на работата на ВЕЦ и физическите рискове пред електропреносната мрежа за предотвратяване на инциденти от т. нар. vegetation encroachment (прорастване на растителност, която застрашава сигурността на далекопроводите).
Екипът на компанията посети и Европейския парламент, където проведе среща с Майдел, която е член на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика (ITRE) и Специалната комисия по въпросите на изкуствения интелект в цифровата ера (AIDA).