За България е изключително важно да се отделят достатъчно ресурси за защитата на външните граници на Съюза, отбеляза постоянният представител на страната ни в Европейския съюз посланик Румен Александров, който ръководи българската делегация за участие в днешното редовно заседание на Съвет „Общи въпроси“ на Европейския съюз (ЕС) в Брюксел. Това съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР) на сайта си.
Александров благодари на Европейската комисия (ЕК) за цялостното съдействие и бързата реакция при осъществяването на съвместни проекти за укрепването на граничната сигурност.
Дневният ред на заседанието на Съвет "Общи въпроси" на ЕС включваше подготовка за редовното мартенско заседание на Европейския съвет, информация за последиците от земетресението в Турция и Сирия, както и съобщение на ЕК относно целите на ЕС за устойчивост при кризи. В рамките на заседанието на Съвета се състоя и третата среща на Общоевропейската мрежа за прогнозиране на министрите за бъдещето.
Министрите започнаха с подготовката на редовното заседание на Европейския съвет на 23-ти и 24 март 2023 г., като обсъдиха проекта на дневен ред, включващ темите Украйна, конкурентоспособност, единен пазар и икономика, както и енергетика, и миграция.
Европейският съвет през март ще разгледа и темата „Конкурентноспособност“ като ще бъде направен преглед на изпълнението на заключенията от декемврийското заседание на европейските лидери. Всички държави членки изтъкнаха изключителното значение на единния пазар и неговата защита, която трябва да бъде във фокуса на икономическата политика на Съюза. ЕК информира Съвета за предстоящо на 8 март публикуване на съобщение по темата. Съветът обсъди и включването на темата „Енергетика“ и по-конкретно реформата на пазара на електричество. Посланик Румен Александров заяви българската позиция по темата, която подкрепя реформа на пазара на електричество на базата на задълбочен анализ на съществуващия режим, изготвяне на краткосрочна и дългосрочна прогноза за развитието на сектора, както и необходимостта от прилагането на гъвкави мерки, съобразени с националните особености.  
В рамките на заседанието Съветът взе решение с квалифицирано мнозинство да поиска одобрението на Европейския парламент по двата проекта на Решения на Съвета за присъединяване, от името на ЕС, към Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, т.нар. „Истанбулска конвенция“.
България не подкрепи двата проекта на решения на Съвета за присъединяване, от името на ЕС, към „Истанбулската конвенция“. Причината е, че през 2018 г. Конституционният съд на България прие решение, в което се посочва, че „Истанбулската конвенция“ застъпва правни концепции, свързани с понятието „пол“ (gender), които са несъвместими с основни принципи на Конституцията на Република България, съобщиха по-рано от МВнР.