Емоциите – позитивни и негативни – се разпространяват бързо във виртуалната среда и влияят на настроенията на голям брой хора.

Хората, които общуват в социални мрежи, се заразяват от настроенията на своите приятели, установи проучване на изследователи от Калифорнийския университет в Сан Диего.
Твърди се обаче, че влиянието на позитивните съобщения е по-силно от това на негативните. Изследването стъпва на анализ на 1 милиард статуса от 100 милиона потребители на Facebook в периода от януари 2009 г. до март 2012 г.
Позитивните статуси предизвикват положителна реакция с голям обхват и влияние. За разлика, негативните мнения стават причина за вълна от също толкова негативни съобщения в социалната мрежа.
В хода на проучването всички съобщения са обработвани чрез компютърна програма, която е оценявала емоционалната съставка на всеки обновен статус. За подобряване на обективността на експеримента са били изключени постове, които са свързани с промени във времето, тъй като при дъжд негативните съобщения се увеличават с 1,16%, а позитивните намаляват с 1,19%.
Установено е, че средно всеки нов негативен пост поражда 1,29 аналогични съобщения сред приятели. В същото време, всяко позитивно мнение води след себе си средно по 1,74 позитивни обновления на статуси.
Резултатите от изследването показват категорично, че емоциите се разпространяват в социалните мрежи бързо, подобно на зараза и могат да влияят на настроенията на огромен брой хора.