Информационно събитие по проект "Подпомагане на регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК – етап 2", финансиран от Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." на тема "Представяне на използвани софтуери при изготвяне на регионалните прединвестиционни проучвания“ ще се състои утре, 10 февруари, съобщиха от Министерството.
Форумът ще започне от 9:30 часа в хотел "Грами" в София.
На него експерти ще представят дейностите по изготвяне на регионалните прединвестиционни проучвания за водоснабдяване и канализация за областите Велико Търново, Габрово, Плевен, София, Търговище и Хасково. Разработките определят ВиК обектите, които ще кандидатстват за европейско финансиране от Програма "Околна среда" 2021-2027 г.
Ще бъде демонстрирана и работата със специализирани софтуери при обследване на съществуващата ВиК инфраструктура и такива за хидравлично моделиране и проектиране при реконструкция или изграждане на нови мрежи и съоръжения.