На 2 и 3 февруари 2023 г., в сграда „Европа“ - главното седалище на Европейския съвет и на Съвета на ЕС в Брюксел, се проведе пилотно издание на новият проект ConSIMium, съобщиха от висшето учебно заведение.
Проектът дава възможност на студенти от всички 27 държави членове да се включат в симулация на заседания на работните органи към Съвета на ЕС в Брюксел в рамките на два дни. 
Студентите участваха пряко в симулираните преговори между държавите членове в процеса на вземане на решения на европейско равнище. В първия ConSIMium участваха общо 162-ма студенти и 27 национални координатори. Проектът е насочен към най-добрите студенти по политически науки, икономика и право от университети във всички държави от ЕС, има за цел да подобри разбирането на студентите за двете институции и да ги запознае с възможностите за кариера, достъпни за студенти. Две от условията за участие в симулацията са доброто разбиране и интерес към теми, свързани с Европейския съюз и заслуги на студентите, измерени по механизъм, утвърден в системата на висшето образование в страната. Информация за възможността за участие се представя на всички висши училища в страните членове на ЕС, в т.ч. и в България.
Всяка страна член на ЕС беше представена от шестима студенти и координатор за страната – член на академичния състав на едно от изпращащите висши училища. В българската група участваха по двама студенти от Икономически университет – Варна, ВСУ „Черноризец Храбър“ и Американския университет в Благоевград, придружавани от доц. д-р Юлиана Матеева от Варненския свободен университет. 
Икономически университет – Варна беше представен от Йоанна Николова и Георги Георгиев –  четвъртокурсници в специалност „Международни икономически отношения“, ОКС „бакалавър“. За тях възможността за участие стана факт въз основа на отличните им резултати в изучаването на конкретен набор от задължителни и изборни дисциплини, свързани с Европейския съюз, а именно „Дипломатически отношения“, „Европеистика“, „Външнотърговска политика“, „Международен бизнес“ и „Английски език“, заложени в учебния план на специалност „Международни икономически отношения“, ОКС „бакалавър“. Участието в симулацията в началото на февруари т.г. беше предшествано от етап на подготвителна работа за участниците. 
През двата дни те участваха в симулация на преговори на Съвета по темата за изменението на климата, по-специално относно емисиите на CO2 за автомобили и инфраструктурата за алтернативни горива. От оформянето на националната си позиция до воденето на преговори с други делегации, и дори отговарянето на въпроси на пресата, те можеха да изпитат всеки етап от заседанията на Европейския съвет и Съвета на ЕС.
Делегациите се включиха в различни подготвителни срещи на национални експерти, а посланиците участваха в Корепер (Комитет на постоянните представители) преди симулацията на министерска среща, където в крайна сметка бяха помолени да се опитат да намерят компромис и да приемат нови правила за целия ЕС.
Друга от симулациите, заложени в програмата на симулацията беше участие в заседание на COREPER II „Комитет на постоянните представители на правителствата на държавите членки на Европейския съюз“, който подготвя работата на четири от съставите на Съвета, тези за „Икономически и финансови въпроси“, „Външни работи“, „Общи въпроси“ и „Правосъдие и вътрешни работи“.
По време на участието си българската група се срещна с посланик Румен Александров – постоянен представител на Република България към ЕС, Брюксел, Кралство Белгия, който ги запозна с основните приоритети на страната ни в ЕС, както и с процеса на вземане на решения в Комитета на постоянните представители и другите работни формати на Съвета. 
Предложения за работа в процес на размисъл, много емоции, нови контакти, удовлетворение, мотивация  и вдъхновение споделиха Йоанна и Георги след завръщането си. Какво още споделиха с своето висше училище можете да видите тук.
/МПМ/