Геологопроучвателният факултет на МГУ „Св. Иван Рилски“ кани всички ученици от 5 до 12 клас да представят познанията си за твърдите и течните полезни изкопаеми и за минералните асоциации, които се срещат по нашите земи, съобщават от висшето учебно заведение.
Конкурсът обхваща две възрастови групи: от 5-и до 8-и клас и от 9-и до 12-и клас.
Възможностите за участие (по избор) са: есе - обем от 2 до 4 страници, шрифт Times New Roman, размер на шрифта 14; презентация – препоръчително до 10 слайда; постер – препоръчителен размер А1, Portrait; цикъл от фотографии - до 10 снимки с кратък обяснителен текст.
Материалите се изпращат на имейл [email protected] заедно със заглавие, три имена на участника, навършени години, наименование на училището, име на ръководител, телефон или имейл за връзка. Крайният срок за участие е 30 април 2023 г, съобщават от висшето учебно заведение. /МПМ/