През четвъртото тримесечие на 2022 година общинските администрации на територията на област Бургас са издали разрешителни за строеж на 261 жилищни сгради с 679 жилища в тях и 79 881 кв. м разгъната застроена площ, сочат данните на Териториалното статистическо бюро към Националния статистически институт.
Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 38 на сто, но в същото време жилищата в тях намаляват със 17 на сто, а общата им застроена площ с над 10 на сто. Броят на разрешителните за строеж, издадени на други сгради, е с 31,6 на сто по-малко. Намаление се отчита и на площта им – с над 50 на сто. 
В сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 година издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в Бургаско се увеличават с почти 73 на сто, жилищата в тях - с 20 на сто. Регистриран е спад на разрешителните за строеж, издадени на други сгради с над 44 на сто. През последните три месеца на 2022 година на територията на област Бургас е започнал строежът на 205 жилищни сгради с 962 жилища в тях, както и на 37 други сгради с разгърната застроена площ от близо 67 000 кв. м.
Спрямо предходното тримесечие започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 62 на сто, жилищата в тях - с 42 на сто, а тяхната РЗП - с 46,6 на сто. Отчита се почти двойно увеличение в броя на започнатите други сгради, като ръстът е с цели 97 на сто. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 година започнатите нови жилищни сгради нарастват с 45,4 на сто, а жилищата в тях - със 77,8 на сто. 
Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради през последните три месеца на миналата година са издадени в областите София (столица) - 321, Пловдив - 290, Бургас - 261, София - 207, Варна - 146.