Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) организира Трета национална студентска и докторантска конференция на тема "Присъединяването на България в еврозоната - предизвикателства и възможности", която ще се състои на 7 април в хибриден формат, във ВУЗФ, в зала 501, както и в платформата Google Meet. Това съобщиха от висшето училище.
Основна цел на конференцията е да предостави трибуна на студенти и докторанти от всички висши училища в България да изложат своята позиция и виждания за предизвикателствата, проблемите и възможностите, които произтичат от присъединяването на страната ни в еврозоната. Под формата на дискусия те ще могат да предложат своите идеи и решения за намаляване на възможните рискове.
В конференцията могат да участват студенти и докторанти от всички висши училища в България, независимо от степента и формата им на обучение. Те ще трябва да разработят доклад в обем 8-10 страници и да подготвят презентация на доклада си, която ще изнесат по време на конференцията.
ВУЗФ ще предостави стипендия за обучение в магистърска степен във висшето училище на най-добре представилия се студент в размер на 20 процента от таксата за обучение.
Победителят ще бъде определен от жури, съставено от преподаватели във висшето училище.
Крайният срок за подаване на заявки за участие с доклади е до 20 март 2023 г., на този линк, а срокът за изпращане на пълните доклади е до 30 март, на е-mail: [email protected]
Допуснатите доклади ще бъдат представени по време на конференцията на 7 април.
Крайният срок за регистрация за участие в конференцията без представяне на доклад е до 4 април, на е-mail: [email protected]