Неработещите обекти тип "лавка", разположени на тротоарите в Габрово край автобусните спирки, ще бъдат премахнати според разписаните в договор условия, каза кметът на града Таня Христова в отговор на въпрос на БТА.
В момента на територията на града са разположени близо 20 обекта, които от месец март 2020 г. не работят. Поради редица причини дружеството преустановява оперативната си дейност, а павилионите във времето, в което не функционират, започнаха да се разпадат. В случаите на ураганен вятър в Габрово, граждани свидетелстват за падащи предмети от лавките. 
През 2012 г. Общинският съвет в Габрово приема решение, с което да се открие процедура за отдаване на места за разполагане на павилиони в зоната на спирките от градския транспорт. Освен наема, наемателят имаше задължението да постави или подмени 35 спиркозаслони. Наемателят бе задължен и да разкрие 30 работни места в Габрово, които да запази минимум три години. Договорът между дружеството, разполагащо павилионите, и Община Габрово е подписан на 7 май 2013 г. и е със срок от 10 години. 
В годините общински съветници и граждани са задавали различни въпроси към общинската администрация относно лавките в града, а павилионите функционираха всекидневно. На 21 февруари 2020 г. дружеството обявява преустановяване на оперативната си дейност. До днес преместваемите търговски обекти пустеят на тротоарите в Габрово, като по предписания на Общината собственикът е обезопасявал съоръженията срещу саморазпадане.