Пациентите с шизофрения имат ограничена способност да имитират действията на други хора. Това съобщават учени в статия, публикувана в списание American Journal of Psychiatry. Те посочват и причината за тази неспособност.
В експеримента са участвали 16 пациенти с шизофрения и 16 здрави доброволци. Те са били помолени да имитират най-простите действия, които те са видели на телевизор. В същото време мозъкът им е бил сканиран с магнитно-резонансен томограф.

При здравите хора имитационните действия са били съпроводени с активност на така наричаните огледални неврони, които се намират в определена зона на мозъка. При пациентите с шизофрения активността в тази зона на мозъка е била силно занижена. В резултат те правили грешки в опитите си да имитират движенията.