Събраната подписка за насрочване на референдум с над 500 000 подписа е предадена на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" /ГРАО/.

Съвместната комисия от служители на Народното събрание и представители на Инициативния комитет за организиране на подписка за провеждане на национален референдум по въпроси, свързани с избирателната система и какви да са начините на гласуване, приключи проверката и описването на съдържанието на всяка от предадените папки, съобщиха от пресцентъра на НС. Съставен е протокол, в който са отразени всички пропуски и несъответствия.

Днес подписката е изпратена на ГРАО към Министерството на регионалното развитие, която извършва служебна проверка съгласно закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.

На 10 март 2014 г. Инициативният комитет с председател проф. Георги Близнашки внесе подписката си в Информационно-административния център на Народното събрание.