За да разберем малко по-добре севернокорейското общество, е необходимо да познаваме структурата и принципа на функционирането му. Най-добрият наръчник за това е Конституцията на Корейската народнодемократична република.

Анализирайки конституцията, можем да разберем основната идеология и националната идентичност на севернокорейското общество, социалната структура и принципа на действие, както и националната политика и линия, пише Jajusibo.

Севернокорейската конституция е преработена и допълнена по време на 2-рата сесия на 14-то Върховно народно събрание на 29 август 2019 г., най-актуалната версия, налична в момента в Южна Корея.

Севернокорейската конституция може да бъде видяна от всеки в базата данни за единно право, управлявана съвместно от Министерството на обединението, Министерството на правосъдието и Министерството на правителственото законодателство.

Севернокорейската икономика има две характеристики: социалистически производствени отношения и независима национална икономика.

Производствените отношения или икономическите отношения, според член 19 на Конституцията на Корейската народнодемократична република се отнасят до социалните отношения, установени между хората в хода на икономическите дейности.

В производствените отношения има три елемента. Първият фактор е кой притежава средствата за производство. Вторият фактор е взаимовръзката на дейностите в производствения процес - индивиди или семейства могат да произвеждат, както в случая на домашните занаяти, или сътрудничество и разделение на труда, както в големите фабрики. Третият фактор е как да се разпредели продуктът, а съотношението на производството се променя в зависимост от това кой заема продукта.

Най-важният от трите фактора обаче е собствеността върху средствата за производство.

Например, в едно капиталистическо общество индивидите могат да притежават средствата за производство, а класата, която притежава средствата за производство, се нарича капиталистическа класа.

В едно социалистическо общество, каквото е севернокорейското, индивидите не могат да притежават средствата за производство и само групи като кооперациите или цялата нация, т.е. държавата, могат да притежават средствата за производство.

Членове 20 до 24 от Конституцията разглеждат този факт по-подробно.

Самодостатъчната национална икономика е ключова икономическа черта на Северна Корея, която я отличава от другите социалистически страни.

Северна Корея вярва, че за да изгради социализъм и комунизъм, трябва да изгради подходяща материална и технологична основа.

Посочените материални и технологични основи се отнасят главно до средствата за производство.

Северна Корея твърди, че средствата за производство в социалистическото общество имат две характеристики.

Едната е, че са средство за производство за самостоятелен икономически живот на хората.

Северна Корея твърди, че в едно капиталистическо общество средствата за производство не са нищо повече от средство, с което капиталистите да експлоатират работниците.

Другото е, че има модернизирана и завършена секторна структура.

Нещо повече Северна Корея настоява за модернизиране на технологиите и цялостна секторна структура, за да освободи работниците от тежък труд в социалистическото общество.

Северна Корея вижда необходимостта от изграждане на самостоятелна национална икономика, за да изгради здраво социалистически средства за производство.

Това е така, защото ако една страна зависи от други държави за своята икономика, тя не може да управлява икономиката според волята на собствения си народ.