През юни тази година се очаква и доклад на правителството по препоръки, дадени за страната ни по отношение борбата с трафика на хора. Към България има посочени показатели по 36 теми за размисъл. Сред тях са правото на информация, осигуряването на психологическа подкрепа, достъп до пазара на труда. А по други 26 мерки към страната има призив за спешни мерки. Сред тях са правната помощ, компенсацията и подпомагането на жертвите, разследването и осигуряването на период на възстановяване.
Специалният представител и координатор за борбата с трафика на хора към Организацията за сигурност и сътрудничество в Европ (ОССЕ) Валиант Ричи заяви за БТА, че България трябва да приеме нова национална стратегия. Освен това е важно да бъде заета вакантната длъжност изпълнителен секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора. По думите му България все още е предимно страна на произход на трафика на хора и трябва да увеличи усилията си в подкрепа на уязвимите групи от населението. Валиант Ричи бе у нас, за да се включи в кръгла маса за обсъждане на доклада на групата експерти за борба с трафика на хора от третия кръг на оценка на България.
България получи редица препоръки в борбата с трафика на хора. Кои от тях са най-сериозни?
Приемане на нова национална стратегия и заемане на вакантната длъжност изпълнителен секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора. Други важни препоръки включват увеличаване на финансирането на усилията за противодействие на трафика на хора, по-добра защита на непридружените деца, наказателно преследване на повече трафиканти и налагане на сериозни наказания за тях, както и сериозен отговор на онлайн експлоатацията.
А на кои от тях трябва да се обърне незабавно внимание или да се подобрят?
Запълване на позициите в секретариата на Националната комисия за борба с трафика на хора - това са експертите, които изпълняват функциите на национален координатор и отговарят за Националния механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик на хора (НМН). Какви ще са негативните последици, ако това не се случи?
България няма да разполага с план за справяне с трафика на хора или с цялостни усилия за превенция. Жертвите няма да получат подкрепата, от която се нуждаят. Децата ще изчезват и ще бъдат експлоатирани.
Как се е променил трафикът на хора от началото на войната в Украйна?
Рисковете от трафик на хора се увеличиха значително, особено за милионите уязвими жени и деца, които бягат от войната. Онлайн търсенето на сексуални услуги мотивира трафикантите да се опитват да набират нови жертви. 
Имате ли някакви наблюдения за България в това отношение?
България е обърнала сериозно внимание на този въпрос, включително като е приела законодателство в подкрепа на мигрантите от Украйна. Сега страната трябва да продължи да оказва подкрепа и разследва активно експлоататорите, които търсят жертви.
Промени ли се ролята на България в световен мащаб или страната все още е източник на жертви на трафик на хора?
България все още е предимно страна на произход и трябва да увеличи усилията си в подкрепа на уязвимите групи от населението. Тя обаче все повече е и страна на дестинация в туристическите райони и трябва да предприеме решителни усилия, за да възпре търсенето, което стимулира трафикантите.