Визата за проектиране на къпалнята „Мария Луиза“ не допуска ново строителство. Проектът е единствено за обновяване на къпалнята и трябва да се съгласува с Министерството на културата и Регионалната инспекция по околната среда и водите, съобщиха от пресцентъра на Столичната община.
Визата за проектиране на къпалнята „Мария Луиза“ позволява единствено основен ремонт и модернизация, с които не се засягат дървета и категорично не допуска ново строителство. От пресцентъра на Столичната община посочват, че са изцяло неверни, разпространявани в публичното пространство твърдения, че изсичането на дървета от собственика на имота е заради издадената виза.
С издадената виза за къпалня „Мария Луиза“ на 6 юли 2022 г. от главния архитект на Столичната община е разрешено проектиране само на основно обновяване и модернизация на лятната къпалня.
Във визата са поставени следните задължителни условия: да се спазят изискванията на устройствената зона - „Зона на градски паркове и градини” съгласно т. 32 от Приложението към чл. 3, ал. 2 от Закона за устройството и застрояването на Столичната община; визата и инвестиционният проект да се съгласуват с Министерството на културата по реда на чл. 83 и чл. 84 от Закона за културното наследство, тъй като Лятната къпалня „Мария Луиза“ попада в обхвата на охранителната зона на резервата „Борисова градина“; визата да се съгласува с Регионалната инспекция по околната среда и водите; визата да се съгласува с проектанта на м. „Парк Борисова градина“.
До момента в Столичната община не са постъпили документи, които да показват изпълнение, на което и да е от задължителните условия от собственика на къпалнята. Със свое писмо Националният институт за недвижимо културно наследство е върнал преписката с указания към възложителя за отстраняване на установени непълноти в документацията.
Вчера кметът на София Йорданка Фандъкова сезира Столичната дирекция на вътрешните работи и прокуратурата заради случай с нерегламентирано изсичане на дървета около къпалнята „Мария Луиза“. Кметът Фандъкова наложи глоба от 100 хил. лв. на дружеството-собственик на терена „Парк Мария Луиза“.