Гимназията по текстилни и кожени изделия в София има своя "прокурор за един ден". Ученичката Яна Маринова от десети "А" клас на училището спечели първо място, изпращайки есе в инициативата на Кралската прокурорска служба към британското посолство в София, съобщават от Регионалното управление на образованието в София-град.  
Яна Маринова посети Софийския районен съд и със съдействието на прокурор Ралица Първанова се запозна с работата на правосъдната система, със значението на върховенството на закона и с важността на младите хора като активни граждани. Ученичката участва в работата на прокурор, като видя как работи случайният принцип по разпределяне на дела, присъства на две дела и се запозна със съдии и европейски прокурор.
Предстои и официална среща в британското посолство с Ким Холдън - съветник по наказателноправни въпроси в Кралската прокурорска служба, с Владимир Николов - председател на Асоциацията на прокурорите в България, с Радостина Чапразова - директор за България на младежката фондация "Арете", както и с наградените от тази и миналата година.