Кметът на Добрич Йордан Йорданов внася предложение за свикване на извънредна сесия на Общинския съвет на 9 февруари, на която да се обсъди учредяването на дружество "Индустриален парк Добрич" с едноличен собственик на капитала Община град Добрич.
"Това ще даде право на Общината да кандидатства по проект за изграждане на довеждаща инфраструктура по Програма за публична подкрепа за развитие на индустриални зони, паркове и сходни територии и привличане на инвестиции (AttractInvestBG) по Национален план за възстановяване и устойчивост", пише Йорданов в официалната си фейсбук страница. За финансиране за изграждане на инфраструктура в самия парк Общината ще може да кандидатства и по Програмата за развитие на регионите 2021- 2027 г., която все още не е стартирала, допълва той.
"За да има един град добра икономика, е изключително важно да има и добра инфраструктура. През последните години много работим по градската среда, но паралелно с това направихме и всички подготвителни дейности, за да може Добрич да е пилотна община по плана и именно тук да се изгради индустриален парк", пише още кметът.
През 2005 година държавата прехвърли правото на собственост на бившето военно поделение в Добрич с площ 424 248 кв. метра на местната управа. В началото на 2022 година местният парламент одобри изработването на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на Индустриален парк "Добрич" с площ от 343 814 кв. метра. Изработеният ПУП – ПРЗ бе приет за заседание на Общинския съвет на град Добрич на 28 юли миналата година.