Около 80 процента от британските видове пеперуди са намалели от 70-те години на миналия век, предаде ДПА, позовавайки се на нов доклад. 
Учените от благотворителната организация Butterfly Conservation, които публикуваха доклада "Състоянието на пеперудите в Обединеното кралство през 2022 г.", казват, че намаляването на броя на пъстроцветните насекоми е показателно за по-мащабната криза в биоразнообразието.
Използвайки данни, събрани от доброволци в цялата страна, учените са отчели числеността и разпространението на пеперудите. Изследователите са установили, че пеперудите със специфични местообитания, като например тези, които зависят от богатите на цветя тревни площи, тресавища и горски поляни, са намалели с 27 процента и са изчезнали от две трети от площта, която са заемали през 1976 г.
Други видове, които могат да се размножават в градска или земеделска среда, са по-устойчиви, но като група все пак са намалели със 17 процента в числеността и с 8 процента в разпространението си.
Данните показват също, че някои южни видове се разпространяват на север със затоплящия се климат.
От друга страна ареалът на разпространение на пеперудата от вида Многоъгълница се е увеличил с 94 процента от 1976 г., докато популацията й е нараснала с 203 процента.  
Установено е обаче, че повечето видове са били ограничени от климатичните промени, както и от други човешки фактори като земеделие, градско развитие и замърсяване.
Организацията класифицира половината от останалите видове пеперуди във Великобритания като застрашени или почти застрашени и ги поставя в Червения списък на уязвимите видове.
"Ако трябва да сме напълно откровени, ако пеперудите изчезнат, няма да забележим някакви осезаеми незабавни ефекти. Но не в това е въпросът", казва д-р Ричард Фокс, водещ автор на доклада. 
"Знаем повече за пеперудите в Обединеното кралство, отколкото за която и да е друга група насекоми където и да е на планетата. Така че случващото се с тях е показателно за съдбата не само на хиляди други видове в страната, но и за общото състояние на околната среда", допълва Фокс. 
Експертът също така дава някои успешни примери за опазване като например повторното въвеждане пеперудите от вида Кариран шкипер в Англия, както и дългосрочните проекти за увеличаване на популациите на синапицата и сенницата. 
"Във фокуса на всичко това е надеждата, че знаем какво да направим за много от тези видове. Доказахме, че природозащитните организации, с помощта на обществеността, собствениците на земи и правителството, могат да променят нещата", казва още Фокс.