Със своя заповед от 30 януари на председателят на Върховния касационен съд (ВКС) Галина Захарова командирова съдия Бонка Янкова, заместник-председател на Окръжен съд – Търговище и ръководител на Наказателно отделение, във ВКС – Наказателна колегия, за цялостно изпълнение на длъжността „съдия“, съобщиха от пресслужбата на съда в Търговище.
Общото събрание на съдиите от Наказателната колегия (ОСНК), след гласуване за двама номинирани кандидати, от общо 18 присъстващи, с 13 гласа „за“ реши да бъде отправено предложение до председателя на ВКС за командироването на съдия Бонка Янкова.
В мотивите си Захарова сочи, че при наличието на служебна необходимост предвид освобождаването на длъжността от Кети Маркова, както и притежаването на дългогодишен стаж и опит, включително при разглеждането и решаването на дела във ВКС, доколкото Янкова е била вече командирована там за периода 2 януари 2019 г. до 31 януари 2020 г., както и становището на ОСНК, становището на съдия Татяна Даскалова – председател на Окръжен съд – Търговище и даденото изрично писмено съгласие на съдия Янкова, са налице всички основания за командироването във ВКС на магистрата, считано от днес.
Съдия Бонка Янкова има близо 35 години юридически стаж. Професионалният й път започва като стажант съдия в Софийския окръжен съд, продължава в Районна прокуратура – Търговище, а от месец февруари 2000 г. е съдия в Окръжен съд – Търговище, където от 2021 г. е и негов заместник-председател и ръководител на Наказателно отделение. „Тя е изключителен професионалист и работохолик, който притежава всички необходими качества за изпълнение на длъжността „съдия“ във Върховния касационен съд“ – отбелязва в становището си до ВКС административният ръководител – председател на съдия Татяна Даскалова.
БТА припомня, че по повод 1 ноември – Ден на народните будители, съдийската колегия на Висшия съдебен съвет поощри с отличие „служебна благодарност и грамота“ шестима магистрати от Окръжния съд в Търговище и Районния съд в Попово за активното им участие като лектори в Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Сред тях бе и Бонка Янкова, заместник на административния ръководител – заместник-председател на Окръжния съд в Търговище.