Държавата, общините, академичната общност, бизнесът и неправителствения сектор трябва да участват и да си партнират в развитието на дълбоките иновации у нас, каза днес ректорът на Икономическия университет във Варна проф. Евгени Станимиров при откриването на втората регионална конференция по проект "Европа в България: Общо бъдеще", изпълняван от Българската телеграфна агенция (БТА) с подкрепата на Европейската комисия.
Приветствие към гостите на форума поднесе областният управител на Варна Марио Смърков. В конференцията участват Десислава Ушколова - началник отдел „Програмиране и договаряне" в Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти" в Министерството на труда и социалната политика, Диляна Танова - старши експерт в отдел "Техническа верификация", офис Варна и Катя Матеева - старши експерт в отдел "Финансова верификация", офис Варна, Галина Иванова -  главен експерт в отдел „Североизточен район" -Варна, Владимир Бобев - началник на Регионален сектор Варна, Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерството на иновациите и растежа, Ивета Колева -  началник на отдел „Програмиране", Дирекция „Координация на програми и проекти" в Министерството на транспорта и съобщенията, Райна Попова – държавен експерт в отдел „Програми ИНТЕРРЕГ", дирекция „Териториално сътрудничество", Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Виктория Николова – управител на Областния информационен център във Варна, представители на университети, общини, експерти.
Интересна и полезна информация за политиките на сближаване на ЕС може да намерите в специалната страница на БТА "Европа в България: Общо бъдеще".