На заседание на Общински съвет - Габрово е дадено съгласие общината да кандидатства с два обекта за финансиране по проект "Красива България" 2023. Проектите са за ремонт на басейни в сграда на Природоматематическа гимназия "Академик Иван Гюзелев" и обслужващата сграда на зоологическата градина, съобщават от Община Габрово. 
"Последният ремонт в плувния комплекс е бил през 2009 г., като ежегодно е била извършвана профилактика и ремонт, необходими след активното му използване. Поддръжката в басейна е включвала залепване на паднали плочки и частично фугиране на дъното, ремонт на компрометирани стени в помещението. В спомагателните помещения, каквито са съблекалните и санитарните помещения, е извършван периодично ремонт на стени, тавани, паднали плочки и др. В годините амортизацията на басейна е факт, който изисква спешен ремонт", казаха от Община Габрово за БТА.
Проектното предложение за ремонта в ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" възлиза на близо 352 000 лева, а това за обслужващата сграда в зоологическата градина е 197 483 лева.
До 20 февруари общините, областните управители и държавните институции кандидатстваха по проект "Красива България" към Министерството на труда и социалната политика за финансиране на проекти, които целят да осигурят подобрени работни условия и по-качествено обслужване на гражданите в областта на образованието, здравеопазването, социалните услуги, културата, администрацията, спорта и развлеченията.