Народното събрание ще обсъди на второ гласуване промени в Кодекса на труда, според проектопрограмата, публикувана на интернет страницата на парламента. Утре е първата сряда от месеца и парламентарните групи могат да правят предложения за включване в дневния ред, които се разглеждат по същество според правилника на парламента. Вносител на измененията е Корнелия Нинова, председател на ПГ "БСП за България" и група народни представители.
В предложения дневен ред по искане на парламентарната група на "Демократична България" е включен "проект на решение за обявяване на акт на геноцид на Холодомора в Украйна през 1932-1933 г. и други републики на бившия Съветски съюз".
По предложение на парламентарна група "Продължаваме Промяната" на първо гласуване се очаква да бъдат разгледани промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Проектопрограмата предвижда на второ гласуване депутатите да обсъдят законопроект за денонсиране на Споразумението за основаването на Международната инвестиционна банка и на нейния устав и на Споразумението за организацията и дейността на Международната банка за икономическо сътрудничество, както и промени в Закона за отбраната и въоръжените сили, в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, и общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата. На първо четене се очаква депутатите да разгледат Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. 
В проекта на дневен ред е и законопроект за ратифициране на Гаранционното споразумение между Република България („Гарант“) и ИНГ Банк Н.В. („ИНГ Банк“) във връзка с Договора за дългосрочен кредит в размер 49 071 661 евро, сключен между ИНГ Банк Н.В. и „Булгартрансгаз“ ЕАД на 25 януари 2023 г., подписано от българска страна на 25 януари 2023 г. в София, както и доклади за изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната - от Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките, и от Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката.
В проекта на програма е включено и приемането на годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2021 г.