Министерството на туризма обработи три списъка за плащане по двете хуманитарни програми за подпомагане на разселени граждани от Украйна - първо плащане за месеците ноември и декември по втората програма и доплащане за периода на първата програма. Предстои плащането да бъде утвърдено с решение на Министерския съвет, съобщиха от Министерството.  
Първото от общо трите плащания обхваща шести отчетен период и времето от 1 ноември 2022 г. до 15 ноември 2022 г., за който е верифицирано предоставянето на помощ в размер на 2,8 млн. лв. с ДДС за предоставени нощувки и изхранване или само нощувка по Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България (Списък № 14).
Второто плащане е за седми отчетен период и обхваща времето от 16 ноември 2022 г. до 31 декември 2022 г.. За периода е верифицирана помощ в размер на 6,4 млн. лв. с ДДС за предоставени нощувки и изхранване или само нощувка по Програмата (Списък № 15).
С третия обработен списък предстои доплащането по първата програма за периода от началото на военните действия в Украйна, когато помощта беше в размер на 40 лв. на човек - от 24 февруари 2022 г. до 31 май 2022 г. За него е верифицирано предоставянето на помощ в общ размер на 5,9 млн. лв. за настаняване с изхранване по Програмата (Списък № 13).
Министерството на туризма напомня на всички кандидати по втората хуманитарна програма за периода от 16 ноември 2022 г. до края на 2022 г., че във връзка с администриране на списъка за изплащане на средства на кандидатите и променените изисквания, е необходимо в срок от 30 януари 2023 г. до 6 февруари 2023 г. да попълнят и подадат декларация за съответствие по т.11.2. от Програмата.
Декларацията за съответствие се подава чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) и се подписва с квалифициран електронен подпис от законния представител на кандидата.
На последното си заседание в средата на януари парламентарната Комисия по туризъм прие проект на решение за задължаване на Министерския съвет да изготви специализиран механизъм за подкрепа за различните групи нуждаещи се разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила, внесен от Кремена Кунева ("Демократична България") и група народни представители. Димитър Найденов (ПГ на "Демократична България"), който представи мотивите за проекторешението, посочи, че досега мярка за подпомагане на украинските бежанци е била насочена предимно към хотелиерите с предоставянето на 40 лева за нощувка на бежанец, като изтъкна, че не е била правена разлика между действително нуждаещи се и тези, които не са. Всичко това води до разхищение на средства, те не са насочват към тези, които имат явна нужда от тях, затова предложихме да се направят две групи: една за хора, които попадат в уязвима група - за целия срок на временната закрила, или до отпадане на необходимостта от такова подпомагане; а втората група - за разселени хора от Украйна с предоставена временна закрила, пристигнали след 31 октомври 2022 г., които не попадат в уязвима група - за период до 3 месеца от издаване на регистрационната им карта на чужденец с предоставена временна закрила, обясни Найденов.
Мария Петрова, началник на кабинета на министъра на туризма, заяви по време на заседанието на комисията, че дейностите, които се предлага да се възложат с проекторешението на МС, вече са регламентирани. Националният оперативен щаб (НОЩ) работи активно по решаване на поставените въпроси, тъй като след октомври станаха известни намеренията на ЕК да не се прекратява действието на временната закрила, изтъкна Петрова. По думите й това означава, че на 24 февруари, когато изтича срокът на сегашната програма, ще стане автоматично удължаване - с два пъти по 6 месеца, на временната закрила. Това ще изисква и съответното "прекрояване" на мерките за подкрепа и в Националния щаб сега се работи по предложение за диференциране на подкрепата за следващия период на временната закрила спрямо наличието на уязвимости, допълни Петрова.
Предложенията ще са на базата на проучване, което сега се прави от Агенцията по заетостта между настанените хора. След това ще се направи консултация със заинтересованите страни, вкл. и с НПО, и ще се премине към приемане на съответните документи на ниво МС, обясни Петрова. Тя посочи, че засега е затруднена оценката на финансовия статус на украинските бежанци, защото държавата няма пряк достъп до информация от украинската държава, за да повери декларираните обстоятелства. Тя обаче подчерта, че въпреки това се работи и оценката на хората ще бъде направена.
Скоро НОЩ ще излезе с конкретни предложения по поставените въпроси, допълни Петрова, мотивирайки защо министерството не е декларирало подкрепа за проекторешението. Към настоящия момент има осигурени средства от Министерството на финансите по нарочна сметка, за да може да покриваме тези разноски, работи се по посока на диференциране на подкрепата, обобщи Петрова. 
Председателят на комисията Цончо Ганев (ПГ "Възраждане") цитира официални данни на Министерството на финансите, според които от началото на годината до края на септември държавата е похарчила в подкрепа на хората, които идват от Украйна, 540 млн. лева. От тях едва 176 млн. лева ще бъдат трансформирани по програми на ЕС, а останалата сума е от бюджета на България. Ганев изтъкна необходимостта занапред критериите за подкрепа да са доста по-сериозни и да бъдат подпомогнати хората в крайна нужда.