Град Казанлък е първият общински център в България, който е с изцяло електрифициран градски транспорт от 2019 г., съобщи Кънчо Христов, началник на отдел "Проекти с външно финансиране" в община Казанлък и ръководител на двата етапа от проект "Интегриран градски транспорт на град Казанлък", по време на местната конференция "България в Европа: Общо бъдеще", организирана от БТА, в пресклуба на Агенцията в града. 
В периода от март 2018 година до късната есен на 2022 година по оперативна програма "Региони в растеж" Община Казанлък изпълни успешно проекта „Интегриран градски транспорт на град Казанлък“ в два етапа, обясни инж. Христов. Първият етап е на стойност 3 милиона и 690 хиляди лева, а вторият - един милион и 606 хиляди, като собственият принос на Община Казанлък е над един милион лева. В рамките на първия етап са доставени седем електробуса с придружаващите ги зарядни станции, които напълно задоволяват нуждите на вътрешноградския транспорт, посочи той. Дейностите включват още реабилитиране на голяма част от булевард „Розова долина“ заедно с прилежащите тротоарни пространства, изграждане на информационна система, монтиране на информационни табла на 23 спирки, изграждане на диспечерски център и подмяна на спирконавесите. "По втори етап беше изградена велоалея по бул. "Никола Петков", а булевардът беше напълно реабилитиран, надградена беше и информационната система с комуникационни средства в автобусите. Изградена беше и електронна билетна система, което изцяло промени облика на градския транспорт в Казанлък", каза инж. Кънчо Христов. На 4 места в града има автоматични устройства за билети и презареждане на карти, два пункта за закупуване на билети и карти, както и диспечерски център, отбеляза той и подчерта, че благодарение на проекта за кратко време е обновена цялостно транспортната структура на града.
Христов каза, че оттук нататък усилията на община Казанлък ще бъдат насочени към електрифициране на междуселищния транспорт. Идеята е по Плана за възстановяване и устойчивост общината да закупи допълнително подвижен състав с необходимите зарядни станции, както и да подобри пешеходната и велосипедна инфраструктура. Планът за възстановяване изисква тези проекти да се изпълняват в партньорство с друга община и задължително с един превозвач, посочи Христов. Той обяви, че в момента има много добро разбирателство и обмяна на опит с община Добрич и усилията на община Казанлък са насочени към партньорство с тях.
Интересна и полезна информация за политиките на сближаване на ЕС може да намерите в специалната страница на БТА "Европа в България: Общо бъдеще".