Община Разград започва дейности за премахване на излезлите от употреба моторни превозни средства, изоставени от собствениците им на паркинги общинска собственост, съобщиха от общинската администрация. 
В организирането на процеса по събиране, транспортиране и разкомплектоването на изоставените автомобили общината ще бъде подпомогната от русенска фирма. Договорът за сътрудничество с дружеството е подписан от кмета Денчо Бояджиев. Дейностите ще започнат началото на февруари, а срокът за действие на договора е 5 години.
Отстраняването на автомобилите ще става на база приетото през юни 2021 г. изменение на Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Разград, както и съобразно националното законодателство. Според подписания договор русенското дружество  има ангажимент да транспортира за своя сметка и със свой транспорт изоставените автомобили до денонощно охраняема площадка за временно съхранение на автомобили. Там всяка кола ще престоява 14 дни, ако в този период собственикът прояви желание автомобилът да му бъде върнат, ще трябва да плати разходите за принудителното му транспортиране – 150 лв., както и по 4 лева за всеки ден престой. Ако собственикът на колата не се появи, на 15-ия ден фирмата получава възможност да разкомплектова возилото, като издава удостоверение за разкомплектоването на колата.
Община Разград призовава собствениците на излезли от употреба автомобили сами да предприемат мерки за отстраняването им от паркоместата, от които имат нужда водачите от Разград и гостите на града, за да не се налага прилагането на описаната по-горе процедура.
От общинската администрация уточниха, че предстои общински служители след обход да актуализират списъка с изоставените върху общински паркинги автомобили. Всяка ще се заснема от всички страни и ще ѝ се поставя стикер с информация за собственика, че ако не я изнесе до три месеца от имота общинска собственост, тя ще бъде транспортирана до охраняема площадка за временно съхранение. Към последното подобно преброяване през февруари 2021 г. излезлите от употреба коли в Разград бяха 138, казаха за БТА от общината.