Кохезионната политика на ЕС засяга всеки един наш граждани, всеки един, който посещава община Казанлък. Инвестирали сме по тези политики във всички сфери на развитие - транспорт, образование, здравеопазване, социални услуги. Това заяви заместник-кметът на община Казанлък Лилия Цонкова, която днес участва в местната конференция по проект "Европа в България: Общо бъдеще" в Националния пресклуб на Българската телеграфна агенция (БТА) в Казанлък. Проектът се изпълнява от БТА с подкрепата на Европейската комисия. 
По думите на Цонкова политиките на сближаване обобщават всичко, което се случва в община Казанлък.
Вече трети програмен период основните инвестиции, които прави общината в града и в населените места, са именно от средства на ЕС, подчерта заместник-кметът. Най-мащабните ни проекти са финансирани от там, така ще бъде и занапред. Имаме сериозно изграден човешки капацитет, експерти, които от години наред изпълняват и отчитат нашите проекти, каза Цонкова. В момента разработваме няколко проекта едновременно и се надяваме те да бъдат одобрени, добави тя.
Интересна и полезна информация за политиките на сближаване на ЕС може да намерите в специалната страница на БТА „Европа в България: Общо бъдеще“.