Народно читалище „Отец Паисий – 1901 г.“ в село Езерец кани малки и големи да се включат в кампания за опазване на влажните зони и аквакултури,  съобщават на сайта си от Община Шабла.
Кампанията ще бъде открита на 2 февруари – Международния ден на влажните зони. Програмата за първите два дни предвижда образователни и интерактивни игри за деца и посещение на етнографска музейна сбирка – от 10:00 до 12:00 часа; работилница за въдици – от 13:00 часа; плетене на рибарски мрежи – от 14:00 часа; екофрабрика – от 15:00 часа.
На 4 февруари от 10:00 до 17:00 часа организаторите планират почистване на плажа в село Езерец, дискусия за опазването на околната среда чрез намаляване на пластмасовите отпадъци и прожекция на филма „Ангъчка“. В същия часови диапазон в последния ден от кампанията – 5 февруари, програмата включва работилница за подаръци от пластмасови отпадъци, дискусия и прожекция на филма „Ничии отпадъци“.
Инициативата се осъществява в изпълнение на дейност „Повишаване на осведомеността за опазване и подобряване на природното културно наследство чрез дейности по разпространение на знания за опазване на околната среда“ в рамките на проект „Съхраняване на традиции, бит и култура чрез опазване, подобряване и развитие на морското културно и природно наследство в с. Езерец, община Шабла“. 
Проектът се финансира от Европейския съюз по Програма за морско дело и рибарство 2014–2020 г. по мярка „Възстановяване и подобряване на природното наследство, културата и спорта на рибарската територия“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Шабла – Каварна – Балчик“. Срокът на изпълнение е 10 март 2023 г.