Парламентът обсъжда на първо четене два законопроекта за промени в Закона за съдебната власт – на Министерския съвет и на „Възраждане“.
Проектът на правителството е включен в Националния план за възстановяване и устойчивост. С него се урежда правомощието на съответната колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) за приемане на Кодекс за етично поведение на българските съдии, съответно Кодекс за етично поведение на българските прокурори и следователи, като се отчитат спецификите на съдийската и прокурорската колегия и различията в професионалния статус и служебните задължения на магистратите. В едномесечен срок от влизането в сила на закона съответната колегия приема Кодекс за етично поведение и внася етичните правила за одобряване от пленума на ВСС, се казва в текста.
Законопроектът на „Възраждане "въвежда механизми за завишен контрол върху дейността на главния прокурор на Република България и на административните ръководители на органите на съдебната власт.
"За пръв път от четири парламента днес в пленарната зала се разглежда предложение за процедури за разследване и отстраняване от длъжност на главния прокурор", посочи при представянето на текста Петър Петров.