В Областна администрация - Габрово се състоя работна среща, свързана с процеса по картиране на социалните услуги в областта, финансирани от държавния бюджет. Тя бе инициирана от областния управител Кристина Сидорова, като се включиха заместник-кметове от четирите общини и експерти по социални дейности, съобщиха от администрацията.
„Общините в област Габрово изготвиха анализи за потребността от социални услуги, които бяха представени на срещата. Обсъдена бе и необходимостта от социални услуги на областно ниво. На следващ етап ще бъде подписано споразумение между кметовете относно услугите, които ще се ползват приоритетно от всички общини на областно ниво.“, казаха за БТА от пресцентъра на Областната администрация в Габрово. 
В процеса по анализиране и планиране на социалните услуги в областта са ангажирани общините, Регионална дирекция “Социално подпомагане“,  Дирекция „Социално подпомагане“ –Габрово, Дирекция „Социално подпомагане“ – Севлиево. Картирането на социалните услуги бе въведено с промени в Закона за социалните услуги, които предвиждат създаване на Национална карта на социалните услуги.