Доклад с предложение за проект за кандидатстване „Бъдеще за децата – София“ по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 ще бъде разгледан на днешното заседание на Столичният общински съвет (СОС). Целта му е превенция на рисковете от изоставяне на деца чрез предоставяне на социални и здравно-социални услуги, както и консултации на семейства и деца. Услугите ще включват ранна интервенция на уврежданията при децата с цел предотвратяване изоставянето на деца с увреждания и изграждане на специални умения у родителите за тяхното отглеждане. 
Общинските съветници ще разгледат и отчета по програмата на кмета Йорданка Фандъкова за съфинансиране на емблематични спортни форуми и домакинства на международни събития в София, както и подпомагане участието на представителни отбори на международни състезания. 
Чрез програмата със 73 хил. лв. са подкрепени 11 събития, раздадени са стипендии, награди, оказана е организационна подкрепа на 15 спортни кампании. По този начин са обхванати над 25 хил. участници в международни и национални състезания, лекоатлетически бягания със свободен достъп в паркова среда и други активности.
На заседанието на СОС ще бъде обсъден и доклад на председателя на съвета Георги Георгиев и съветниците Малина Едрева, Диян Стаматов, д-р Антон Койчев, Милка Христова, Грети Стефанова и Карлос Контрера за включване на столичните Първа многопрофилна болница за активно лечение, Втора многопрофилна болница за активно лечение, Четвърта многопрофилна болница за активно лечение и Многопрофилна болница за активно лечение „Княгиня Клементина“ в меморандум за превенция и отговор на домашното насилие.
Цели се общинските болници да съдействат на пострадали пациенти при съмнение за домашно насилие, да ги насочват към институции за закрила и помощ.
В дневния ред на общинското заседание е включен и доклад за даване на съгласие за кандидатстване на Столичната община в партньорство с „Асоциация за развитие на София“, „Софинвест“ ЕАД, Ботаническата градина в София към Българската академия на науките, с проектно предложение за „Възстановяване на градски пространства на изоставени речни разливи в град София чрез иновативни и базирани на природата решения за създаване на ново европейско пространство с обществено богатство, екологичен дух и щастливи граждани, съобразено с инициативата Нов Европейски Баухаус“.