Канадската централна банка повиши основната си лихва с 25 базисни пункта (0,25 процентни пункта), аргументирайки решението си с прекомерното търсене, оказващо продължаващ възходящ натиск върху цените, предаде ДПА.
Лихвеният процент по овърнайт кредитите се увеличава с 25 базисни пункта до 4,5 на сто, което е в съответствие с очакванията на икономистите. "Банк ъв Канада" също заяви, че продължава политиката си на количествено затягане, което според нея допълва рестриктивната политика на увеличаване на лихвените проценти.
През декември, на предишното си заседание по паричната политика, финансовата институция вдигна основната лихва с 50 базисни пункта - до 4,25 на сто.
Ако канадската икономика се развива в съответствие с прогнозите на банката, то тя очаква да запази лихвите на сегашното им ниво. Централната банка обаче е готова и да увеличи допълнително лихвите, при положение, че това е необходимо, за да върне инфлацията до целевото ниво от 2 на сто.
Според експертите на банката канадският икономически растеж е по-силен от очакваното, а прекомерното търсене се запазва. Те обаче предупредиха, че има все повече доказателства, че рестриктивната парична политика забавя икономическата активност, особено разходите на домакинствата.
Банката също така подчерта скорошното забавяне на годишната инфлация, но отбеляза, че канадците все още усещат затруднения от високите цени в основните си домакински разходи.
С оглед на най-новите данни, които предполагат, че основната инфлация в страната е достигнала своя връх, Канадската централна банка очаква инфлацията да намалее значително през настоящата година.
"По-ниските цени на енергията, по-добрите глобални вериги за доставка и ефектите от по-високите лихвени проценти върху търсенето се очаква да доведат до намаляване на ръста на цените на дребно до около 3 на сто в средата на настоящата година, и до около 2 на сто през 2024 г.", съобщиха още от "Банк ъв Канада".