Комисията по земеделието, храните и горите прие на второ четене общ Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите. Той обединява три законопроекта, внесени от Десислава Танева от ГЕРБ-СДС, Иван Иванов от "БСП за България" и Иван Христанов от "Продължаваме промяната", които бяха приети на първо четене в предходните две заседания на комисията.
Целта на предложените промени се обединява около създаването на условия за публичност и прозрачност на процедурите по снабдяване с дърва за огрев на местното население, с което се намаляват възможностите за злоупотреба и се дава възможност на гражданите да вземат информирани решения. Внасянето на предлаганите промени е продиктувано от необходимостта да бъдат ясно определени процедурите за ползване и разпореждане с дървесина от горските територии, като се посочат и минимално задължителните дейности - дърводобив, товарене и транспорт. Така става по-разбираемо формирането на цените на дървата за огрев, се посочва още в мотивите.
Председателят на комисията Росен Костурков ("Продължаваме промяната") посочи, че между първо и второ четене са постъпили много предложения, но тъй като голяма част от тях излизат от обхвата на дървата за огрев, те са отхвърлени или оттеглени. Останалите за гласуване предложения за промени предизвикаха разпалени дискусии между народните представители, с редакционни поправки на някои от текстовете и отхвърляне на други.