Икономиката на Камбоджа се очаква да нарасне с 5,6 на сто през 2023 г., тласната от ръст при износа на облекла, както и от разширяването на туристическия и селскостопанския сектор на страната. Това е обявило Камбоджанското министерство на икономиката и финансите, предаде АКП специално за БТА.
Според най-новата макроикономическа прогноза на министерството за периода 2022-2023 г. експортните сектори, особено производството на облекла, се очаква да забавят растежа си - до 5,5 на сто заради неблагоприятното външно търсене, особено на пазара на Европейския съюз.
Междувременно останалите сектори се очаква да продължат благоприятното си представяне, постигайки растеж от 11,7 на сто, подкрепен от високия потенциал на някои експортни фирми, произвеждащи мебели, слънчеви и електронни компоненти, както и производствата, насочени към вътрешното търсене, като компаниите за храни и напитки, посочиха от министерството.
Предвижда се секторите на строителството и недвижимите имоти да продължат да имат бавни темпове на растеж, съответно с 1,1 на сто и 1,2 на сто през 2023 г., поради бавното възстановяване на притока на чуждестранни капитали. Въпреки това тези сектори непрекъснато са подкрепяни от местни инвестиции и вътрешно търсене, както и от растящите строителни дейности за индустрията.
Селскостопанският сектор се очаква да поддържа растеж от 1,1 на сто през настоящата година благодарение на растениевъдството, включващо отглеждането на ориз и други промишлени култури като маниока и царевица, както и благодарение на животновъдството и по-конкретно на свиневъдството.
Очаква се туристическият сектор (хотелиерство и ресторантьорство) да продължи да се разраства, отбелязвайки през 2023 г. ръст с 32,7 на сто заради продължаващото възстановяване на глобалната и регионална мобилност на хората, обясниха експертите на камбоджанското министерство. Според тях местните туристи продължават да се увеличават поради подобряването на туристическите услуги, както и удобната съпътстваща инфраструктура.
Тази перспектива обаче е заобиколена от рискове и несигурност, каквито биха били нарастването на регионалното и глобалното геополитическо напрежение, по-нататъшното забавяне на световната икономика и затягането на паричната политика за по-дълго от очакваното, особено в САЩ. Поскъпването на американската валута също може да повлияе на потока от инвестиции и търговия.
"Камбоджа ще укрепи и съживи своите двигатели на икономическия растеж, като се възползва от новите възможности, които се появяват в съответствие с глобалните и регионалните тенденции, за да изгради дългосрочен модел на икономически растеж", подчертаха от министерството.
(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и АКП.)