Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) съобщи за огнище на птичи грип в обект за отглеждане на пъдпъдъци за яйца в землището на град Етрополе в Софийска област. Предстои хуманното умъртвяване на около 25 000 заболели и контактни птици и яйца. 
Засегнатото стопанство се състои от два обекта на един собственик, със затворен цикъл на люпене и отглеждане. Пробовземането е извършено след установена завишена смъртност на птици в обекта.
Определена e 3-километрова предпазна зона, в която попада град Етрополе. В 10-километровата наблюдавана зона са от община Етрополе – селата Лъга, Лопян, Рибарица, Ямна и Бойковец, а от община Правец – град Правец.
Извършва се епизоотично проучване и проследяване на движенията на домашни и други птици, яйца, продукти и странични животински продукти, добити от тях, фураж за птици, и на транспортните средства, свързани с технологичния процес в обектите.
Огнището е първото за 2023 година. БАБХ подчертава, че с цел превенция, установяване и ликвидиране на възникнали огнища на Високопатогенна инфлуенца по птиците в Република България се изпълнява Национална профилактична програма. В студения период на годината се проявява заострена бдителност към птицевъдните стопанства предвид  благоприятните условия за възникване на вирусното заболяване. 
От агенцията припомнят, че птичето месо и продукти, добити в обект, в който е установено огнище на птичи грип, не представляват опасност за човешкото здраве при спазване на хигиенните правила за обработка на храни в домакинството.