"Програмата "Изряден клиент" на „Топлофикация Русе“ е разработена специално за потребителите, които погасяват редовно задълженията си. Това е нашият начин да изкажем благодарността си към лоялните абонати. Участниците в програмата се възползват от пределна цена за битово гореща вода в размер на 12,50 лева без ДДС за всеки потребен и отчетен кубик." заяви инж. Севдалин Желев, директор на "Топлофикация Русе".

„За включване в програмата „Изряден клиент“ трябва да са изпълнени три условия." посочи инж. Желев.

Клиентът не трябва да има просрочени, съдебни и присъдени задължения към топлофикацията и фирмите за дялово разпределение до последния ден на месеца, за който се издава фактурата.

Инж. Желев заяви, че второто изискване е всички индивидуални уреди за дялово разпределение да са с преминала метрологична проверка и да са изпълнили в срок предписанията на топлофикационното предприятие и топлинния счетоводител.

"Третото условие е потребителите да са осигурили ежемесечен отчет на индивидуалните уреди за дялово разпределение на съответния топлинен счетоводител, обслужващ сградата и топлофикацията чрез визуален отчет, дистанционен отчет или предоставяне на данни чрез интернет сайта на топлофикационното предприятие." заяви инж. Желев.

Той уточни, че при неосигурен достъп за отчет, клиентът губи правото да участва в програмата „Изряден клиент” както за текущия месец, така и за следващия.

Изпълнителният директор обясни, че най-голямото предимство на промоционалната програма е възможността потребителите да ползват топла вода през цялата година на достъпна за тях цена по време на растяща инфлация.